Chyba na obálkach pracovných zošitov

0

Čestne prehlasujeme, že nižšie uvedené pracovné zošity na rok 2016-2017 sú vypracované podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách platného od 1. septembra 2016.
Zároveň vyhlasujeme, že chyba nastala pri grafickom spracovaní obálok zošitov, pričom nebol aktualizovaný popis z predošlého roku. Na obale pracovných zošitoch je mylne uvedená informácia, že sú vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Odporúčame riadiť sa autorkinými inštrukciami v tiráži pracovných zošitov, ktoré sú vypracované podľa ŠVP platného od 1. septembra 2016.

Názvy pracovných zošitov pre školský rok 2016/2017 pre 4-5 ročné deti:
1/3 Prvá pastelka
2/3 Prvé počty
3/3 Prvé objavy

Názvy pracovných zošitov pre školský rok 2016/2017 pre 5-6 ročné deti:
1/4 Svet ceruzky
2/4 Svet počtov
3/4 Svet objavov
4/4 Brúsime si jazýčky

Čestné prehlásenie na stiahnutie

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.