Rady na používanie jednopružinových hojdačiek

0

Prinášame vám niekoľko rád a postrehov pre zostavenie prevádzkového poriadku pre detské ihrisko. Pružinové hojdačky z ponuky www.detskeihrisko.sk sú vytvorené ako zariadenia detského ihriska, pre deti vo veku 3-12 rokov, do maximálnej hmotnosti 50 kg. Využívanie zariadenia nie je obmedzené počasím ani teplotou.

Pružinová hojdačka je určená iba pre jedného užívateľa!

Jediný odporúčaný pohyb kývavého zariadenia je vodorovný pohyb vpred a vzad.

Za jedinú povolenú polohu pri používaní sa považuje sed na sedáku s nohami položenými na nožných oporách. Neodporúča sa na sedáku ani kvočať, ani stáť. Takisto sa pružinová hojdačka nesmie používať  v prípade, že jej užívateľ nedrží ručné úchopy. Nástup na kývavé zariadenie a výstup z neho sa môže uskutočniť až vtedy, keď je zariadenie v absolútnej nečinnosti. Neodporúča sa zhlukovanie detí okolo pružinovej hojdačky, keď je využívaná.

Použitie pružinovej hojdačky sa odporúča len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. V opačnom prípade sa užívateľ hojdá na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu na pružinovej hojdačke je dozor zodpovedný za nahlásenie tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. Ten je povinný spísať záznam o úraze.

Pružinové hojdačky sa nesmú používať v rozpore s účelom, na ktorý boli výrobcom určené. Ak je hojdačka alebo jej časť poškodená a ohrozuje bezpečnosť detí, prevádzkovateľ ju musí dočasne vyradiť z prevádzky jej odinštalovaním.

Samotný spracovaný návod pre pružinové hojdačky nájte tu – Návod na obsluhu jednopružinových hojdačiek.

Chcete viac informácii? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.