Pedagogické vydavateľstvo

Pedagogické vydavateľstvo Maquita je na základe kladného ohlasu z materských škôl najpredávanejšie vydavateľstvo zaoberajúce sa edičnou činnosťou pracovno – výchovných zošitov pre predškolákov. Medzi hlavné činnosti spoločnosti Maquita – Educational Materials Distribution je spracovávanie pracovných zošitov pre deti predškolského veku, v čom sme u odbornej verejnosti zaznamenali veľký úspech. Kvalitne spracované pracovné zošity pre deti predškolského veku od vydavateľstva Maquita sú najrozšírenejšie publikácie tohto zamerania v predškolských zariadeniach. Všetky naše publikácie sú spracované podľa metodických pokynov štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ a sú odporúčané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na využitie v materských školách.

1 2