Šikana na školách – Zippyho kamaráti

0

Šikana na školách – ako proti nej bojovať

Program Zippyho kamaráti deti v rannom školskom veku naučí, ako riešiť konfliktné a záťažové situácie bez psychickej ujmy. Dôležitým meradlom úspechu je aj vyškolenie pedagogických a odborných pracovníkov. Doteraz tréningom prešlo 131 učiteľov, vychovávateľov a psychológov. Program vznikol pred 20 rokmi vo Veľkej Británii, osvojilo si ho viac ako 30 krajín a prináša veľmi dobré výsledky. Na Slovensku sa od roku 2013 do programu zapojilo 73 materských a základných škôl a centier pedagogicko-psychologického poradenstva.

Tu môzete objednať sadu Učením proti šikane v e-shope

Zippyho kamaráti. Program pre detskú dušu

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku. Všeobecne je zameraný predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.

Šikana na školách – ako proti nej bojovať

Komu je program určený

Program Zippyho kamaráti bol vyvinutý špeciálne pre deti vo veku päť až sedem rokov a zvyčajne sa vyučuje v prvej triede základnej školy alebo v poslednom ročníku materskej školy. Aktivity boli odskúšané u tejto vekovej kategórie detí, program je však možné realizovať aj s deťmi o niečo mladšími alebo staršími. Program nie je určený iba deťom s konkrétnymi problémami alebo deťom, ktoré sú určitým spôsobom “ohrozené”, je vytvorený pre všetky deti bez rozdielu. Všeobecne podporuje emocionálnu pohodu detí zo všetkých prostredí a s rôznymi schopnosťami. Podstata programu je založená na spolupráci, čo v praxi znamená, že aj menej vyspelé deti sa môžu učiť nové stratégie od vyspelejších a výrečnejších. Deti sú podporované nielen vytvárať a osvojovať si stratégie, aby v rôznych záťažových situáciách dokázali pomôcť  sami sebe, ale aj aby vedeli požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným.

Zdroj: zippyhokamarati.sk

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.