Predstavujeme vám program Recyklohry

0

Chceme Vám predstaviť recyklačný program

Školský recyklačný program RecyklohryŠkolský recyklačný program Recyklohry vznikol v decembri roku 2010 so zámerom podporiť environmentálnu výchovu na materských, základných a stredných školách na Slovensku. Predlohou bol projekt Recyklohry, do ktorého sa v Českej republike zapojilo už viac než 2 250 školských zariadení.

Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení.

Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber a recykláciu vyslúžilých elektrozariadení a batérií.

Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj SŠ na Slovensku a účasť v ňom je celkom bezplatná. Zdarma je aj dodanie zberných nádob na vyslúžilé drobné elektrozariadenia a na použité batérie a tiež následný odvoz po ich naplnení.

Čo je našim cieľom

Recyklohry rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia a použitých batérii. Projekt tiež škole pomôže so zberpm a odvozom použitých laserových tonerov a atramentových kaziet.

Zberová súťaž – Starý Mobil Sem

Škola sa do zberovej súťaže zapojí zaslaním e-mailu, v ktorom uvedie súhlas s pravidlami súťaže, meno kontaktnej osoby – koordinátora. Do zberných boxov sa vhadzujú mobily bez batérie, pokiaľ je to možné. Batériu je potrebné vhodiť do zberného boxu na použité batérie.

Čo za vašu snahu

Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo.

Pre podrobné informácie si, prosím, prečítajte Pravidlá projektu.

Výchova k triedeniu a recyklácii odpadu

Registráciou v programe Recyklohry vzniká organizátorovi povinnosť dodať škole nádobu na zber drobného elektroodpadu alebo zber batérií, pretože touto registráciou zriaďuje škola a Organizátor zberné miesto drobného elektroodpadu a/alebo zberné miesto batérií v škole. Vlastníctvo k zberným nádobám na školu neprechádza.
Po prihlásení do programu bude škole zdarma dodaná nádoba na zber odpadu, a to štandardne do 1 mesiaca, najneskôr však do 3 mesiacov od úspešného dokončenia registrácie. Škola zodpovedá za pridelené zberné nádoby a v prípade ich poškodenia alebo straty nesie hmotnú zodpovednosť. Na ochranu zberných nádob škola prijme obvyklé opatrenia slúžiace na ochranu majetku školy. Škola nie je oprávnená odovzdať zbernú nádobu a jej obsah inej osobe než organizátorovi alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným poverením organizátora.
Po úplnom naplnení zbernej nádoby si škola prostredníctvom webového formulára na www.recyklohry.sk objedná odvoz elektroodpadu a/alebo batérií. Organizátor je povinný zaistiť odvoz do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Organizátor je ako užívateľ zberných nádob oprávnený a povinný realizovať odvoz drobného elektroodpadu a použitých batérií zo školy.

Recyklohry - školský rok 20182019 v číslach

Chcete viac informácii o Recyklohre? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdroj: recyklohry.sk

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.