Sušiaky na výkresy – praktické, pevné a prenosné stojany

0

Praktické prenosné stojany na odkladanie a sušenie výkresov

Praktické prenosné stojany na odkladanie a sušenie výkresov

Kreslenie, modelovanie a ostatné výtvarné kreatívne činnosti patria neodmysliteľne k činnostiam, ktoré deti v materských školách robia veľmi radi. Táto činnosť však vyžaduje mať k dispozícii v triedach veľké množstvo výtvarného materiálu, ktorý je potrebné niekam uložiť a mať ho kedykoľvek k dispozícii. Naša ponuka sušiakov na výkresy vám pomôže tento problém vyriešiť a mať tak všetky veci pekne usporiadané. Sušiak na výkresy A4 má pevnú kovovú konštrukciu. Stojan má dve plastové kolieska, ktoré zaisťujú lepšiu pohyblivosť stojanu. Dodávame dve veľkosti v červenej farbe. Sušiaky sa dodávajú v demonte.

Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si dieťa osvojuje okolitú skutočnosť, hmotný svet a objasňuje súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami. Z hľadiska rozvíjajúcej sa detskej psychiky je dôležitá súvislosť výtvarnej činnosti so základnými psychickými procesmi, vnímaním, predstavivosťou, myslením a cítením. Rozvíjanie elementárnych grafomotorických zručností pred vstupom do základnej školy zjavne uľahčuje začiatočné osvojovanie písania.

Tu si môžete objednať sušiaky na výkresy v e-shope edukacnehracky.sk
objednávací kódnázov produktu Maquitavýškaposchodia
MT5455Sušiak na výkresy, 65 cm65 cm17 ks
MT5457Sušiak na výkresy, 90 cm90 cm25 ks

Zameranie materskej školy na výtvarnú výchovu

Pri zameraní materskej školy na výtvarnú výchovu a vychádzajúc z cieľov a ustanovení v štátnom vzdelávacom programe, za podmienok inklinácie učiteliek k estetickým a výtvarným činnostiam dochádza jednotlivými aktivitami k rozvoju tvorivého potenciálu detí, zručnosti a fantázii. Výtvarná činnosť je výtvarnou hrou a experimentom so základnými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami s nástrojmi, hmotou, materiálmi. Úloha učiteľky spočíva v usmerňovaní dieťaťa pri vyjadrovaní jeho predstáv. Dôraz sa kladie na zážitok z tvorby, teda proces a nie výsledný produkt. Učiteľka nezasahuje do tvorby dieťaťa, ale podporuje dieťa, aby samo zvládlo zrealizovať svoje predstavy. Nepredkladá dieťaťu makety výtvarných prác, ale umožňuje mu vytvárať jedinečné individualizované diela v súlade s vlastnými predstavami. Ponúka dieťaťu podnety, námety a usmernenia, aby dokázalo používať rôznorodé výtvarné vyjadrovacie prostriedky, nástroje a materiál, čo rozvíja u dieťaťa nielen tvorivosť, ale aj jeho zručnosti pri narábaní a spájaní rôznorodých materiálov a jemnú motoriku.

Chcete viac informácii o sušiakoch na výkresy? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.