Zábava s padákom v Žiari nad Hronom

0

V tomto roku sme podporili Občianske združenie Okáčik zo Žiaru nad Hronom, ktorému sme okrem iného darovali aj padák značky Gonge. Pani Ľubica Mokrošová nám poslala fotografiu detí pri hre s padákom.

Občianske združenie Okáčik zo Žiaru nad Hronom hra s padakom

Kto je Okáčik

Predstavujeme vám náš svet – podobný tomu okolo nás a predsa v niečom iní. Vytvorili ho ľudia, ktorí prebúdzajú k životu všetko, čoho sa dotknú. Cez spomienky na vlastné detstvo, detské túžby a predstavy vytvárajú originálne programy, aby nezištne pretavili drobné radosti, do jedného veľkého detského úsmevu.

História o.z. Okáčik

Od svojho vzniku v roku 2003 skupina mladých ľudí – nadšencov rozbieha prvé zábavné aktivity pre školopovinné deti a mládež. Popri miestnych programoch začína aj regionálnu činnosť. Empatia pri jednorázových návštevách detských domovov prerastá v pravidelnú organizovanú činnosť charitatívneho charakteru. Počas letných prázdnin mnoho detí z detských domovov trávi s nami leto. Od roku 2005 máme patronát nad DD Nová Baňa. Za obdobie svojej existencie sa členovia združenia aktívne a úspešne podieľali na viacerých projektoch. Príkladom sú projekty „Príma prázdnin“ pre deti z detských domovov a sociálne slabých rodín, ktoré sme organizovali v spolupráci ÚPSVaR a obecnými úradmi v rámci nášho regiónu. Športový deň „Fair – Play“ – pre deti zdravotne znevýhodnené v spolupráci so ŠZŠ a DSS Nová Baňa Hrabiny. V spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom, strednými školami a učilišťami v Žiari nad Hronom sme organizovali veľký zábavný program MISS Stredných škôl v Mestskom kultúrnom centre, kde sme každoročne pozývali významné osobnosti kultúry a umenia. Výťažok z podujatia bol venovaný zdravotne znevýhodneným deťom, pod mottom „Urobme svet lepší pre teba aj pre mňa“ a mnoho iných. Naším najstarším projektom je charitatívny projekt „Vianočný úsmev“, ktorý organizujeme pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti z celého Slovenska už od roku 2003. Veľkej obľube u našich členov sa tešia liečebno – rehabilitačné pobyty pre deti so zdravotným znevýhodnením. Liečebno – rehabilitačné pobyty v rámci projektu „Happy train“ podporovala od roku 2005 STV – Konto nádeje. Tejto cieľovej skupine boli venované aj integračné a vzdelávacie projekty pod názvom „Nikdy sa nevzdávaj“ a športové projekty „Hľadáme talenty roka“.

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.