Pracovný zošit Šikovný jazýček, jazyková výchova pre 5-6 ročné deti

0

Pracovný zošit Šikovný jazýček, jazyková výchova 4/4 2017

Pracovný zošit Šikovný jazýček, jazyková výchova pre 5-6 ročné detiCieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia.

Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.

Tu môzete objednať pracovné zošity v e-shope

Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja hovorovú reč a jej podoblasti:
– Artikuláciu a výslovnosť
– Gramatickú správnosť a spisovnosť
– Komunikačné konvencie

Umožňuje dieťaťu aplikovať a rozvíjať ďalšiu praktickú a príťažlivú formu PÍSANÚ REČ a jej podoblasti:
– rozvoj slovnej zásoby
– porozumenie textu
– oboznamovanie sa s tlačou a knihou
– fonematické uvedomovanie

Edukačný pracovný zošit: Brúsime si jazýčky je určený 5-6 ročným deťom. Aktivity, ktoré sa v ňom nachádzajú prispievajú k podpore sebavedomia dieťaťa na ceste k samostatnosti. Rozvíjajú jeho záujem o písanie, čítanie a prácu s knihou v základnej škole.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Prostredníctvom hry sa dieťa oboznamuje s písmenom, hláskou, slovom a vetou.
– Vďaka edukačnému pracovnému zošitu môžeme odstraňovať prípadné poruchy vo vývoji reči a rozvíjať komunikačné schopnosti.
– Dospelý sa sám rozhodne, na koľkom častí si edukačný list rozloží.
– Edukačný pracovný zošit, môžeme robiť aj na 2 až 3 x. Záleží od vyspelosti dieťaťa!
– Dospelý postupuje pomaly. Text číta zrozumiteľne, opakuje slová, slabikuje, aby dieťa pochopilo úlohu a vedelo správne reagovať.
– Dospelý dieťa chváli, povzbudzuje, dostatočne motivuje a vysvetľuje.
– Zároveň kladie veľa otázok – Prečo? aby dieťa rozmýšľalo a nebálo sa vyjadrovať pred kolektívom.
– Dospelý podporuje prvotné pokusy v jedno

Je výbornou pomôckou pre deti s logopedickými problémami. No zabaví aj ostatné deti, poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosťou.
Pracovný zošit hravou formou rozvíja schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať , obohacuje slovnú zásobu, myslenie a fantáziu.

Zošit určený 5 – 6 ročným deťom rozvíja správnu výslovnosť:
– rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie
– podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti
Dieťa precvičuje:
– artikuláciu a výslovnosť
– porozumenie textu
– fonematické uvedomovanie

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN: 9788089260751

Chcete viac informácii o pracovných zošitoch? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.