Pieskovisko pre materské školy

0

Pieskoviská slúžia na zábavu pre deti

Hra v piesku je pre dieťa zároveň i precvičovaním  jemnej aj hrubej motoriky. Dieťa sa učí chytať a prekladať predmety, trénuje koordináciu rúk i celého tela. Stavbou báboviek či prvého vydareného hradu z piesku si dieťa upevňuje sebadôveru, rozvíja nielen predstavivosť, ale aj jemnú motoriku. Hrou v spoločnosti iných detí sa rozvíjajú ich sociálne schopnosti. Pri hre sa deti učia spolu komunikovať, pomáhať, spolupracovať, či obhájiť si vlastný priestor a záujmy.

Hra na pieskovisku umožňuje dieťaťu precvičiť si jemné motorické zručnosti (napr. používanie lopatky na naberanie piesku, formovanie piesku) a pokiaľ prebieha v spoločnosti ďalších rovesníkov, má pozitívny vplyv aj na rozvoj jeho sociálnych schopností.

Tu môzete objednať pieskovisko pre materskú školu v e-shope

Tu nájdete ceny a ďalšie informácie o pieskovisku a krycej plachte

Čo hrozí deťom na pieskovisku

Pieskoviská, ako zábava pre deti, ubúdajú. Napriek zákazom vodenia psov a iných domácich zvierat sú niektoré pieskoviská znečistené. Ak dieťa zje zrnká piesku znečisteného mačacím alebo psím výkalom, môže mu spôsobiť toxoplazmózu, giardiózu, shigelózu alebo salmonelózu. Ďalším rizikom sú mechanické poranenia, obzvlášť pri črepinách alebo injekčných striekačkách skrytých v piesku. To zobrazovala aj kampaň proti hepatitíde, v ktorej dieťa pri hraní sa v piesku sa napichlo o odhodenú striekačku. Rapídne to znížilo záujem o verejné pieskoviská.

Pieskoviska slúžia na zábavu pre deti

Legislatívne platná právna úprava

Požiadavky na čistenie a údržbu pieskovísk stanovuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (konkrétne § 24 ods. 5c, § 57 ods. 13) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská. Podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov je prevádzkovateľ povinný pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou (resp. vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie) najmenej raz za dva týždne počas sezóny, teda od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka. O vykonávaní týchto požiadaviek musí viesť záznamy.

Prevádzkovatelia detských pieskovísk sú povinní udržiavať čistotu a určitý štandard. Mali by tak predchádzať a minimalizovať zdravotné riziká, ktoré hrozia nielen deťom. Piesok nesmie prekročiť určité množstvo mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia. Povinnú výmenu piesku v pieskovisku však neurčuje. Zdravotné ohrozenie  môže vyplývať z mikrobiálneho či parazitárneho znečistenia, alebo môže ísť aj o riziko z mechanického poškodenia, či chemického podráždenia.

Prevencia na prvom mieste

Prevencia spočíva najmä v disciplíne prevádzkovateľa. Psičkárom by mal byť zamedzený vstup na detské ihriská, aby sa predišlo špineniu domácich zvierat do piesku. Na noc a na čas kedy je pieskovisko nevyužívané, by sa malo zakrývať plachtou. Pred tým než sa dieťa začne hrať, vždy vizuálne skontrolujte stav piesku. Zamedzíte tak prípadnému poraneniu nebezpečnými predmetmi ako napríklad sklom a podobne. Dôležité je aj dodržiavanie hygienických návykov. Dieťa by si pri hre nemalo vkladať ruky do úst, ani necmúľať hračky či iné predmety. Taktiež nedávajte dieťaťu nič jesť počas hry v piesku.

Chcete viac informácii o pieskovisku? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.