Montáž a inštalácia jednopružinových hojdačiek

0

Pružinové hojdačky sa ku konečnému zákazníkovi dodávajú zmontované a ich inštalácia sa realizuje podľa priloženého návodu. Pri inštalácii je nutné dbať na bezpečnostnú zónu, ktorú predstavuje kruh s priemerom 350 cm. Voľný priestor okolo pružinovej hojdačky sa nesmie prekrývať s bezpečnostnou zónou iného prvku. Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom tak, ako uvádza výrobca v priloženom návode. Pod pojmom zariadenie sa rozumie aj povrch ihriska.

Pružinová hojdačka pes• Najbežnejším a odporúčaným spôsobom je inštalácia do trávnatého porastu. Kovový podstavec sa zakope do jamy veľkosti cca 50 x 50 cm, do hĺbky približne 50 cm. Po vložení konštrukcie do jamy sa jama len zasype hlinou. Hlinu je nutné dobre udupať, najmä v bezprostrednej blízkosti pružiny. Pri tomto druhu inštalácie sa životnosť pružiny môže predĺžiť až o 20%. Pri inštalácii do zeme sa pružina namáha len minimálne.

• Inštalácia do betónu je tiež možná, tento spôsob však výrobca neodporúča, pretože pružina sa pri tomto spôsobe inštalácie extrémne namáha. Pokiaľ by pružinová hojdačka bolo namontované na betónovom podklade, je nevyhnutné kvôli bezpečnosti jej okolie pokryť bezpečnostnou gumovou dlažbou, ktorá spĺňa normy podľa kritickej výšky pádu.

Odporúčania: Výrobca odporúča, aby sa hojdačka inštalovala na miesto, kde nie je v letnom počasí vystavená celodennému slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo zahriať jej časti na vysokú teplotu a zvýšiť riziko popálenia.

Širokú ponuku jednopružinových hojdačiek si môžete prezrieť na www.detskeihrisko.sk.

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.