Fotografická, didaktická hra Zmysly, Akros

0

Mozog bez podnetov sa nerozvíja. Detské zmyslové orgány absorbujú podnety všetkého druhu z okolitého prostredia. Pomocou zmyslových edukačných hier si deti môžu cielene zdokonaliť svoje vnímanie. Hry španielskej značky Akros Interdidak umožňujú rozvoj piatich zmyslov zábavným spôsobom.

Tu môzete objednať fotografickú, didaktickú hru Zmysly v e-shope

Hra je skvelým prostriedkom pre rozvoj jazyka

Fotografická, didaktická hra Zmysly, AkrosFotografická, didaktická hra Zmysly zlepšuje zmyslovú skúsenosť a rozvíja povedomie o funkciách zmyslových orgánov. Hra podporuje aj verbálne zručnosti ako opis, vyjadrovanie, slovnú zásobu a plynulosť prejavu. Princípom hry je priradiť k hlavnej karte s obrázkom zmyslu karty, ktoré sú s nim spojené.

Hra je určená pre skupiny do 5 a do 10 detí. Každé dieťa si vezme kartu s jedným zmyslom a identifikuje karty, ktoré majú s ním súvis. Dieťa karty uloží okolo hlavnej karty tak, aby vytvorilo formáciu s hlavnou kartou uprostred. V balení sa nachádza aj hracia kocka.  Päť hlavných kariet (pre každý zmysel jedna) sa umiestni do prostriedku stola a ostatné karty sa rozdajú medzi hráčov. Hráči jeden po druhom hádžu kockou. Podľa obrázku, ktorý je na kocke, hráč hľadá kartu so zodpovedajúcou situáciou. Ak hráč nemá k dispozícii správnu kartu, poradie preberá ďalší hráč. Hráč, ktorý ako prvý minie svoje karty, vyhráva. Tu nájdete návod k didaktickej hre.

Fotografická, didaktická hra Zmysly, Akros

Chcete viac informácii o didaktickej hre? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.