Pracovný zošit Šikovná ceruzka, grafomotorika pre 5-6 ročné deti

0

Pracovný zošit Šikovná ceruzka, grafomotorika 1/4 2017

Pracovný zošit Šikovná ceruzka, grafomotorika pre 5-6 ročné detiCieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Napomáha dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie.

Tu môzete objednať pracovné zošity v e-shope

Prostredníctvom edukačného zošita si dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička

Edukačný pracovný zošit je zostavený tak, aby dieťa motivoval, vzbudil u neho záujem o hru. Podnecoval ho v pokusoch, omyloch a úspechoch. Dospelý je pre dieťa vzor, ktorý poskytne oporu a pomoc.

Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
– Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
– Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
– Využíva koordináciu zraku a ruky.
– Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
– Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
– Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
– Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
– Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.

Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke. Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie. Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.

Pracovný zošit je určený 5 – 6 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností:
– rozvíja jemnú motoriku
– motivuje k písanej kultúre reči
Dieťa precvičuje:
– Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky
– Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička
– dieťa si osvojuje jednoduché grafomotorické prvky

formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)
rozsah: 32 dvojfarebných strán
Autor: Mária Tašková
ISBN: 9788089260720

Chcete viac informácii o pracovných zošitoch? Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Zdielať.

Komentáre sú uzavreté.