Pedagogické vydavateľstvo

Predškolská publikačná činnosť

Pedagogické vydavateľstvo Maquita je na základe kladného ohlasu z materských škôl najpredávanejšie vydavateľstvo zaoberajúce sa edičnou činnosťou pracovno – výchovných zošitov pre predškolákov. Medzi hlavné činnosti spoločnosti Maquita – Educational Materials Distribution je spracovávanie pracovných zošitov pre deti predškolského veku, v čom sme u odbornej verejnosti zaznamenali veľký úspech. Kvalitne spracované pracovné zošity pre deti predškolského veku od vydavateľstva Maquita sú najrozšírenejšie publikácie tohto zamerania v predškolských zariadeniach. Všetky naše publikácie sú spracované podľa metodických pokynov a sú odporúčané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na využitie v materských školách. V rámci komplexnosti našich služieb pre materské školy máme pre Vás pripravenú aj kvalitne spracovanú triednu agendu tlačív s najnižšou cenou na Slovensku.

Školská publikačná činnosť

Už tradične ponúka Maquita, s.r.o. aj pracovné zošity určené pre prvý stupeň základných škôl. V ponuke nájdete cvičebnice, ktoré vypracovali pedagógovia s dlhoročnou praxou, takže sú pripravené kvalitne. Pre malých školákov sú pripravené cvičenia zo slovenského jazyka, matematiky, prvouky a prírodovedy. Mnohé tituly sú odporúčané Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako doplnková učebná pomôcka určená na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Podľa ohlasov je očividné, že pracovné zošity sú stále veľmi obľúbené a využívajú ich učitelia i rodičia po celom Slovensku.

Publikačná činnosť sa v tomto roku obohatila o nové, krajšie a pestrejšie pamätné diplomy.